Wzrost opłaty skarbowej za warunki zabudowy, zmiana ustawy o planowaniu 2020 – Tarcza 4.0

Odrolnienie III klasy, art. 7 pkt 2 a – case study

Jak odrolnić III klasę?