Jak bronić się przed uciążliwymi inwestycjami?

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?