Jak sprawdzić działkę budowlaną?

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?