Category: Planowanie Przestrzenne

Kiedy Vat od sprzedaży działki?

Wniosek o warunki zabudowy – wypełniony wzór

Co oznacza przeznaczenie działki w Studium?