Category: Planowanie Przestrzenne

Jak interpretować plan miejscowy?

Inwestowanie w garaże na wynajem

Konsekwencje podatkowe – przekształcenie działki rolnej w budowlaną