Category: Planowanie Przestrzenne

Decyzja o warunkach zabudowy vs. plan miejscowy

Jak sprawdzić działkę budowlaną?